• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

מהי תוכנית המתאר

תכנית המתאר היא תכנית המגדירה את דפוסי הבינוי והפיתוח של כל העיר, בהתאם לחוק התכנון והבניה.

 

התכנית מתייחסת לטווח של כ– 20-30 שנים קדימה, ומגדירה חזון ותפיסה מנחה להתפתחות העיר. התכנית מציגה את מפת העיר העתידית (תשריט), וכן הוראות (תקנון) הנוגעות להיקף ומאפייני השטחים הבנויים במגוון היעודים כגון: מגורים, תעסוקה, מסחר, שטחי ציבור, פארקים, גינות, שדרות אזורי מעבר וכד', בהתייחס לתשתיות הנדרשות (תנועה, שבילי אופניים, ביוב, ניקוז וכד'), ובהתאמה לאורחות חיי הקהילה החיה בעיר כיום, וזו המיועדת לחיות בה בעתיד.

 

התכנית מתייחסת לכל אלה בגבולות השטח המוניציפאלי העירוני ('הקו הכחול') ותמומש בתכניות פרטניות שיגזרו ממנה.
תכנית המתאר החדשה של נס ציונה מקודמת על ידי עיריית נס ציונה בהובלת אגף ההנדסה-מחלקת תכנון העיר, ועתידה לקבל אישור בגופי התכנון - הועדה המקומית והועדה המחוזית. אישור התכנית יאפשר הגדלת סמכויות הועדה המקומית לאישור תכניות, על פי תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה.

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד