• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

תפיסת התכנון

 


חזון ומטרות תכנית המתאר יגובשו בעיקרן מהמשוב אשר יתקבל מהליך שיתוף הציבור ומהסקת מסקנות מקצועיות מסקר המצב הקיים אשר נערך לעיר.


 

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד