• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

עקרונות מובילים

את צוות התכנון מנחים מספר עקרונות בסיסיים, המהווים נקודת מוצא לתכנון:


א. מצוינות עירונית אשר צומחת מתוך המקום, ערכיו ותושביו
ב. העצמת החיוניות העירונית, המקומיות והאיכות התכנונית
ג. אחריות סביבתית

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד