• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

ועדת עבודה עירונית

מר יוסי שבו , ראש העיר

אדר' קיריל קוזיול מהנדס העיר

סמדר ירון, מנהלת מחלקת תכנון עיר

דרור מרגלית, מנהל אגף נכסים ופרוגרמות

אינג' מיכאל בק , סגן מהנדס העיר ומנהל מחלקת תשתיות

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד