• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

כתבות תכנית המתאר

חזון תכנית המתאר החדשה לנס ציונה

מתוך ממצאי אפיון העיר, ניתוח עירוני מנקודת מבט חברתית, ניתוח ופרוגרמה לשטחי הציבור, שאלונים ושיתוף הציבור – גובש החזון העומד בבסיס תכנית המתאר

שיתוף הציבור

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד