• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

חזון תכנית המתאר החדשה לנס ציונה

מתוך ממצאי אפיון העיר, ניתוח עירוני מנקודת מבט חברתית, ניתוח ופרוגרמה לשטחי הציבור, שאלונים ושיתוף הציבור – גובש החזון העומד בבסיס תכנית המתאר.

 

החזון

 

נס ציונה תוביל  צמיחה אורגנית, המעודדת התחדשות בקנה מידה המותיר אותה כעיר קהילתית, הקטנה במרחב האזורי. צמיחתה תוביל לפיתוח שירותים ומבני ציבור בעיר ובראיה אזורית פתוחה. מבני הציבור יעודדו ערוב שימושים ציבוריים, מפגשים בין מגוון קהילות ושימוש מיטבי בתשתיות ציבוריות בעיר ובאזור.


העיר תתפתח על בסיס השלד העירוני הקיים: ציר האורך המקשר אותה למרחב האורבני האזורי וציר רוחב הפותח את העיר למרחבים הכפריים ולשטחים הפתוחים.
נס ציונה רואה חשיבות גדולה בניידות ונגישות בין מגוון אזורי העיר ובינה לבין המרחב המטרופוליני והשטחים הפתוחים, תוך מתן העדפה להולך הרגל, רוכב האופניים, תחבורה ציבורית ולבסוף – הרכב הפרטי.


העיר תפתח מרכז עירוני המשלב בין שימור מורשת האזור הוותיק ויצירת מרחב מרכז עירוני עדכני, חיוני, פעיל ואטרקטיבי על בסיס ערוב שימושים.
נס ציונה תפעל לקישור בין מגוון קהילותיה ואזוריה, תעודד מעורבות ושיח חברתי, ותוביל לאיכויות קהילתיות, תרבותיות וחברתיות, מעורבות, גאווה וזהות מקומית.


עקרונות החזון

 

צמיחה מקיימת וקהילתית
נס ציונה תשמור על צביונה כעיר משפחתית ואינטימית. 'העיר הקטנה בחבורה' בין ראשון לציון ורחובות.  עיר כפרית המעודדת התחדשות בשכונותיה הוותיקות על מנת לשפר את איכות החיים. במשולב עם בניה חדשה, רב דורית, לא גנרית- מחוברת לשורשים הוותיקים לאדריכלות מקומית, ולפתיחת השכונות למרחב העירוני. עיר הצומחת אורגנית בקצב נס ציוני בתוך גבולותיה, תוך הידוק הקשר כלפי חוץ לשכנותיה ולמטרופולין תל אביב.

 

 

מרכז עיר חיוני המקשר בין הישן לבין החדש
מרכז העיר יתחדש כמרחב אורבני מעניין, מספק איכויות ומייצר אטרקטיביות לכלל תושבי העיר  שכונותיה וקהילותיה, תוך מינוף מיקומה האסטרטגי של העיר לפיתוח מרכז עירוני מחובר ומתכתב עם מתחמי המסחר והתעשייה המחיים את הציר.
המרכז ישקף ערוב שימושים, חיוניות 24/7, רלבנטיות למגוון הקהילות בעיר , באזור, תושבי העיר והעובדים בה. מורשת העיר ושימורה יובילו להתחדשות המרכז ויקבלו ביטוי בדפוסי הפיתוח החדשניים והעדכניים המתאימים למציאות המשתנה. כך תשמר נס ציונה את המרכז ההיסטורי כליבת המורשת המקומית ותעצים אותו באמצעות מרחב של 'עירוניות עכשווית':

שילוב עוצמתי בין ישן לבין חדש.

 


צמיחה והתחדשות על בסיס הרקמה הקיימת
העיר תתחדש ותצמח תוך הקפדה על שמירה על המרקם הנוכחי, ולאור מגבלות המאפשרות לעיר לשמר את איכויותיה החברתיות, קהילתיות וכלכליות. עירוניות הנהנת מסמיכות למרחב כפרי במקביל לשכנות עם ערים אינטנסיביות הנתונות לתהליכי צמיחה מואצים. צמיחת העיר תתבסס על סנרגיה בין התחדשות באזורים הוותיקים לבין שכונות חדשות. אשר במשולב יאפשרו לספק איכות שירותים , חיי חברה  וקהילה המשקפים את אורחות החיים המקומיים כפי שהתפתחו לאורך זמן.
ונס ציונה תשמר את מאפייניה כעיר לינארית, הנפרסת לאורך ציר ראשי,  המהווה שדרה עירונית מקשרת בין אזורי העיר ובינה לבין הערים השכנות במרחב. על שדרה זו יתפתח מרכז העיר ההיסטורי, כמעין 'מבואה' למרחב מעורב שימושים, המרכז עירוני החדשני. אלה במשולב יאפשרו לספק שירותים ברמה ההולמת, תנועה רגלית ונגישות לתחבורה ציבורית.

 


חיבור בין חלקי העיר ובינה לבין המרחב – תנועה ונגישות ידידותית לאדם
נס ציונה תהנה ממיקומה האורבאני האזורי, כעיר ביניים כפרית, קומפקטית ואיכותית, ('עיר בוטיק') המשלבת צריכה מקומית עם  'מיקור חוץ'. נס ציונה תחזק את הקשרים, הזיקות ושיתופי פעולה האזוריים לשירותים, מסחר, חינוך תרבות, תיירות ופנאי תחת מודל צרכנות משולש, המובנה על יוממות לתל אביב (עיר ראשה), צריכת שירותים משלימים בערי הביניים (ראשון לציון ורחובות) ומענה מקומי ומגוון לכל הצרכים המידיים בפתח הבית.


פרוגרמה עירונית – אזורית משולבת ופתוחה
נס ציונה תפעל לשימור האיכויות של שכונות מרכז העיר תוך הכנת מודל המאפשר גמישות פרוגרמאתית להקצאות קרקע לצרכי ציבור באזורים ותיקים הכולל איגום שטחי ציבור, עירוב שימושים וקהלים, חיבור פנוי ובנוי, חיבור שכונות פריפריאליות  בתהליכים משתפים רגישים לחברה ולקהילה. **שיכוני צפון העיר (יד אליעזר, רמת בן צבי, וכד')- הזדמנות להתחדשות המשלבת טיפוח הוותיק ופיתוח החדש והמרחב הדרומי הזדמנות לפיתוח 'אחר'

 


עירוניות קהילתית – חברה מקומית, 'נס ציונית' רב דורית, מעורבת ופעילה
נס ציונה תמשיך לצמוח כעיר המעודדת חיי קהילה פעילים. הניהול העירוני ישקף תפיסה של עידוד מעורבות, שיח, שקיפות וממשל זמין. העיר תצמח תוך כיבוד מורשתה ותושביה הוותיקים תוך שהיא מושכת מגוון קהילות ואוכלוסיות צעירות. העיר תפתח מרחב המעודד מפגשים,  שייכות, גאווה וזהות מקומית כמרכיב מוביל בהוויה ובאורח החיים המקומי.

 

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד