• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט

דבר ראש העיר

תושב/ת יקר/ה,

אני רוצה להודות לך על שהקדשת מזמנך לבקר באתר תכנית המתאר החדשה.

לכל אחד מאתנו תושבי העיר יש חזון אישי- כיצד היה רוצה שנס ציונה תראה. לנו , נבחרי הציבור וצוות התכנון המקצועי של העיר, יש את הזכות לתרגם את החזון למעשים, משמעויות, יעדים ותשומות.

בבואנו להתוות תכנית מתאר חדשה לעיר, חשוב לנו שמגוון התושבים והקהילות ייקחו חלק וישתתפו אתנו לאורך כל התהליך: באיתור ההזדמנויות, בגיבוש החזון העירוני, בבחינת סוגיות ודילמות, בבחינת החלופות ובעיצובה של התכנית, כל זאת כחלק משיח תכנוני רב משתתפים, אשר מיועד בסופו של דבר להוביל לתכנית המתאימה לעיר על מגוון מרכיביה, אזוריה ייעודיה וקהילותיה.

תהליך השיתוף בנוי על תפיסה המכירה בחשיבות הדיון והארת מגוון נקודות מבט והתייחסויות, שכן הם משפיעים על הכנת התכנית ותוצריה.

אני מזמין אותך להמשיך ולהתעדכן באתר. החומרים והדו"חות שיפורסמו בו יאפשרו עיון חופשי. במידת הצורך, ועם התקדמות תהליך התכנון יועלו נושאים לחוות דעת התושבים.

שלכם,

יוסי שבו

ראש העיר

איסוף וניתוח נתונים
שיתוף הציבור
חזון מטרות וערכים
חלופות תכנון
גיבוש חלופה נבחרת
המלצת הפקדה בוועדה המקומית
המלצת הפקדה בוועדה המחוזית
הפקדה לעיון הציבור
הליכי אישור סופי
עבור לתוכן העמוד